ساید بای ساید

تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 • یخچال ساید بای ساید ال جی 30 فوت اینستاویو LG X267 2022

  یخچال ساید بای ساید ال جی 30 فوت اینستاویو LG X267 2022

  1 رای
  ‎۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوتی اینستاویو LG X287 2022

  یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوتی اینستاویو LG X287 2022

  1 رای
  ‎۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید بوش 560 لیتر Bosch KAN93VL30N

  یخچال ساید بای ساید بوش 560 لیتر Bosch KAN93VL30N

  1 رای
  ‎۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال فریزر فرنچ ساید بای ساید سامسونگ RF67 سه درب فرانسوی 28 فوت

  یخچال فریزر فرنچ ساید بای ساید سامسونگ RF67 سه درب فرانسوی 28 فوت

  1 رای
  ‎۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت اینورتر دار یونیوا UNEVA SBS-56-COMBINE

  یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت اینورتر دار یونیوا UNEVA SBS-56-COMBINE

  1 رای
  ‎۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال فریزر 507 لیتر فرنچ سیلور هایسنس HISENSE RQ561N4ASN

  یخچال فریزر 507 لیتر فرنچ سیلور هایسنس HISENSE RQ561N4ASN

  1 رای
  ‎۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال فریزر ساید بای ساید L267 ال جی اینورتر 668 لیتر یخساز

  یخچال فریزر ساید بای ساید L267 ال جی اینورتر 668 لیتر یخساز

  1 رای
  ‎۵۰٬۱۸۲٬۰۰۰ تومان
 • یخچال بالا پایین 20 فوت ال جی lg GR-F802HLHU

  یخچال بالا پایین 20 فوت ال جی LG GR-F802HLHU

  1 رای
  ‎۳۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ال جی ساید بای ساید 28 فوت L-267 یخساز

  یخچال ال جی ساید بای ساید 28 فوت L267 یخساز

  1 رای
  ‎۵۰٬۱۸۲٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید ال جی دو درب 30 فوت LG refrigerator GC-L247CLAV

  یخچال ساید بای ساید ال جی دو درب 30 فوت LG refrigerator GC-L247CLAV

  3 رای
  ‎۶۴٬۷۴۲٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید ال جی 34 فوت LG Refrigerator GR-X24FTKHL

  یخچال ساید بای ساید ال جی 34 فوت LG Refrigerator GR-X24 FTKHL

  3 رای
  ‎۹۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید اینستاویو ال جی 30 فوتی LG Refrigerator GCX-267PXHN

  یخچال ساید بای ساید اینستاویو ال جی 30 فوتی LG GCX-267PXHN

  3 رای

  قیمت عادی: ‎۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

  تخفیف ‎۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان تخفیف ‎۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

 • یخچال ساید بای ساید سامسونگ 32 فوت یخساز اتوماتیک آبریز دار Samsung RS80

  یخچال ساید بای ساید سامسونگ 32 فوت یخساز اتوماتیک آبریز دار Samsung RS80

  2 رای
  ‎۶۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید چهار درب سامسونگ 30 فوت Samsung Refrigerator rf48

  یخچال ساید بای ساید چهار درب سامسونگ 26 فوت Samsung RF48

  3 رای

  قیمت عادی: ‎۵۰٬۷۱۵٬۰۰۰ تومان

  تخفیف ‎۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تخفیف ‎۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

 • یخچال ساید بای ساید ال جی 30 فوت LG GR-J259CLBV

  یخچال ساید بای ساید ال جی 30 فوت LG GR-J259CLBV J259

  3 رای
  ‎۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید ال جی اینستاویو 705 لیتر LG GRX-274DPB

  یخچال ساید بای ساید ال جی اینستاویو 705 لیتر LG X274 GRX-274DPB

  3 رای
  ‎۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید بوش سیلور 30 فوت Bosch Side By Side KAD80A404

  یخچال ساید بای ساید بوش سیلور 30 فوت Bosch Side By Side KAD80A404

  3 رای
  ‎۱۱۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • يخچال سايد بای ساید هيتاچي HITACH R-W760

  يخچال سايد بای ساید هيتاچي HITACHI REFRIGERATIR SIDE BY SIDE R-W760

  2 رای
  ‎۴۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت Samsung RS50N3513SA Side By Side 534L

  یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت Samsung RS50N3513SA RS50 534L

  2 رای

  قیمت عادی: ‎۵۷٬۳۱۵٬۰۰۰ تومان

  تخفیف ‎۵۳٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان تخفیف ‎۵۳٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان

 • یخچال ال جی 34 فوت LG GR-X337

  یخچال ساید بای ساید ال جی اینستاویو 34 فوت LG X337 INSTAVIEW GR-X337

  2 رای
  ‎۸۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال 28 فوت بوش مدل BOSCH REFRIGERATOR 28 FOOT KAG90AW204

  یخچال 28 فوت بوش مدل BOSCH REFRIGERATOR 28 FOOT KAG90AW204

  2 رای
  ‎۵۴٬۸۲۲٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید اینستاویو ال جی LG GR-X259CSBV

  یخچال ساید اینستاویو ال جی LG GR-X259CSBV X259

  2 رای
  ‎۷۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید ال جی اینستاویو 34 فوت GRX-334DPB LG X334

  یخچال ساید بای ساید ال جی اینستاویو 34 فوت GRX-334DPB LG X334

  4 رای
  ‎۱۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ال جی ساید بای ساید 28 فوت LG GC-J287 Refrigerator

  یخچال ال جی ساید بای ساید 28 فوت LG GC-J287 Refrigerator J287

  2 رای
  ‎۶۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید اینستاویو ال جی LG GR-X39FTKHL Refrigerator

  یخچال ساید اینستاویو ال جی LG GR-X39FTKHL Refrigerator X39

  3 رای
  ‎۱۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید اینستاویو ال جی 423 لیتر LG GR-X29FTQKL

  یخچال ساید بای ساید اینستاویو ال جی 423 لیتر LG GR-X29FTQKL X29

  1 رای

  قیمت عادی: ‎۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

  تخفیف ‎۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تخفیف ‎۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

 • یخچال ساید بای ساید بوش 668 لیتر BOSCH KAD80A104

  یخچال ساید بای ساید بوش 668 لیتر BOSCH KAD80A104

  1 رای

  قیمت عادی: ‎۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

  تخفیف ‎۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تخفیف ‎۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

 • یخچال ساید بای ساید 34 فوت ال جی J35 LG SIDE BY SIDE

  یخچال ساید بای ساید 34 فوت ال جی J35 LG SIDE BY SIDE

  1 رای
  ‎۱۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت RS68N Samsung Side by Side

  یخچال ساید بای ساید سامسونگ 30 فوت RS68N SAMSUNG RS68

  1 رای
  ‎۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J34FTKHL LG SIDE BY SIDE

  یخچال ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J34FTUHL LG J34

  4 رای
  ‎۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوت GC-X247CSAV LG

  یخچال ال جی ساید بای ساید 30 فوت GC-X247CSAV LG X247

  3 رای

  قیمت عادی: ‎۷۰٬۹۱۵٬۰۰۰ تومان

  تخفیف ‎۶۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان تخفیف ‎۶۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

 • یخچال ساید بای ساید ال جی 34 فوت LG Side By Side GR-J337PBS

  یخچال ساید بای ساید ال جی 34 فوت LG J337 GR-J337

  3 رای

  قیمت عادی: ‎۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

  تخفیف ‎۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تخفیف ‎۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

 • یخچال اینستاویو ال جی 30 فوت GCX-267PHS LG InstaView Door in Door

  یخچال اینستاویو ال جی 30 فوت GCX-267PHS LG InstaView X267

  2 رای
  ‎۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • یخچال ال جی ساید بای ساید 28 فوت GC-J247SLUV LG Refrigerator

  یخچال ال جی ساید بای ساید 28 تا 30 فوت GC-J247SLUV J247

  5 رای

  قیمت عادی: ‎۸۳٬۹۱۵٬۰۰۰ تومان

  تخفیف ‎۶۴٬۷۴۲٬۰۰۰ تومان تخفیف ‎۶۴٬۷۴۲٬۰۰۰ تومان

 • یخچال ساید بای ساید ال جی LG SIDE BY SIDE REFRIGERATOR GR-X257CSAV

  یخچال ساید بای ساید ال جی 30 فوت GR X257 CSAV

  3 رای
  ‎۷۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳

ساید بای ساید

قیمت یخچال ساید بای ساید در فروشگاه اینترنتی آوینتو دات کام

قیمت یخچال ساید بای ساید به نسبت مدل های معمولی کمی بیشتر است. ساید بای ساید ها در خانواده ی یخچال ها قرار دارند با این تفاوت که از اندازه ی جادار تری به نسبت مدل های معمولی بهره می برند. امروزه یخچال ساید بای ساید یه یکی از پر طرفدارترین مدل ها تبدیل شده اند به همین دلیل در طرح ها و اشکال گوناگون روانه ی بازار می شوند. در يخچال سايد باي سايد کابین های یخچال و فریزر به هم چسبیده اند به همین دلیل جدا از اینکه به نسبت یخچال دوقلو جای کمتری در آشپزخانه می گیرند، بسیار جادار نیز هستند. این یخچال ها همچنین از ظاهر و دیزاین مدرنی بهره می برند و دسترسی راحتی را به مواد غذایی فراهم می کنند.

عموما یخچال ساید بای ساید در ظرفیت های ، 28، 29، 30، 32، 36 و 40 فوت تولید و روانه ی بازار می شوند که گاها این گنجایش بر حسب لیتر نیز اندازه گیری می شود. شما می توانید با توجه به نیاز، تعداد اعضای خانواده و حتی مساحت آشپزخانه ی خود به خرید یخچال ساید بای ساید بپردازید. در دسته ی یخچال ساید بای ساید می توانید در بین مدل هایی از برند های سامسونگ « Samsung »، ال جی « LG »، دوو « Deawoo »، هیتاچی « Hitachi »، بکو « Beko »، بوش « Bosch » و ... و ... انتخاب نمایید. به طور کلی می توان گفت شرکت هایی نظیر ال جی و سامسونگ با تولید محصولات با کیفیت و خوش قیمت توانسته اند نبض بازار را در دست بگیرند. شرکت ال جی با عرضه ی نوآوری های خاص توانسته نظر افراد زیادی را به سمت محصولاتش سوق دهد. از جمله فناوری های پیشرفته ی تعبیه شده در یخچال ساید بای ساید ال جی می توان به قابلیت درب تو درب « Door-in-door »، اینستاویو « InstaView »، کمپرسور اینورتر « Compressor Linear »، فناوری هوشند « SmartThinQ » و ... اشاره کرد. قابلیت هایی که در یخچال ساید بای ساید سامسونگ نیز نهفته است شامل: هوم بار « Home bar » ، فناوری خنک کنندگی دوگانه « Dual Fan »، جریان هوای چند گانه « Air Flow »، آبریز و یخساز و ... هستند.