تلویزیون ال جی

تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ...
 7. 8
 • عکس تلویزیون ال جی 75NANO963 مدل 75 اینچ اسمارت NanoCell 8K

  تلویزیون ال جی 75NANO963 مدل 75 اینچ اسمارت NanoCell 8K

  1 رای
  ‎۶۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 75NANO846 مدل 75 اینچ نانوسل

  تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75NANO846 نانوسل 4K

  1 رای
  ‎۵۱٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 86NANO75 مدل 86 اینچ هوشمند نانوسل

  تلویزیون ال جی 86NANO75 مدل 86 اینچ هوشمند نانوسل

  1 رای
  ‎۷۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75UP75003 مدل 75 اینچ اسمارت 4k

  تلویزیون ال جی 75UP75003 مدل 75 اینچ اسمارت 4k

  1 رای
  ‎۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75up80003

  تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75up80003

  1 رای
  ‎۳۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 65NANO91 مدل 65 اینچ اسمارت NanoCell

  تلویزیون ال جی 65NANO91 مدل 65 اینچ اسمارت NanoCell

  1 رای
  ‎۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO923 نانوسل

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO923 نانوسل

  1 رای
  ‎۳۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO863

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO863

  1 رای
  ‎۳۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO883

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO883

  1 رای
  ‎۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UP77006

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UP77006

  1 رای
  ‎۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55NANO913

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55NANO913

  1 رای
  ‎۲۵٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 55NANO923 مدل 55 اینچ اسمارت فورکی

  تلویزیون ال جی 55NANO923 مدل 55 اینچ اسمارت فورکی

  1 رای
  ‎۲۶٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55up78003

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55up78003

  1 رای
  ‎۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75UP81003 مدل 75 اینچ هوشمند فورکی

  تلویزیون ال جی 75UP81003 مدل 75 اینچ هوشمند فورکی

  1 رای
  ‎۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75NANO753 مدل 75 اینچ اسمارت نانوسل

  تلویزیون ال جی 75NANO753 مدل 75 اینچ اسمارت NanoCell

  1 رای
  ‎۴۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 65UP76706 مدل 65 اینچ اسمارت 4K

  تلویزیون ال جی 65UP76706 مدل 65 اینچ اسمارت 4K

  1 رای
  ‎۲۳٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 60 اینچ مدل 60UP80003 اینچ هوشمند 4k

  تلویزیون ال جی 60 اینچ مدل 60UP80003 اینچ هوشمند 4k

  1 رای
  ‎۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 86 اینچ مدل 86NANO90

  تلویزیون ال جی 86 اینچ مدل 86NANO90

  1 رای
  ‎۸۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65QNED90 اینچ کیوند MiNi LED

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65QNED90 اینچ کیوند MiNi LED

  1 رای
  ‎۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 50UP7550 مدل 50 اینچ اسمارت 4K

  تلویزیون ال جی 50UP7550 مدل 50 اینچ اسمارت 4K

  2 رای
  ‎۱۴٬۶۵۴٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75UP76703

  تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75UP76703

  1 رای
  ‎۳۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 65UP75006 مدل 65 اینچ فورکی هوشمند

  تلویزیون ال جی 65UP75006 مدل 65 اینچ فورکی هوشمند

  1 رای
  ‎۲۳٬۰۷۴٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP8003

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP8003

  1 رای
  ‎۱۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 86UP80003 مدل 86 اینچ هوشمند 4K

  تلویزیون ال جی 86UP80003 مدل 86 اینچ هوشمند 4K

  1 رای
  ‎۶۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 82 اینچ مدل 82UP80003

  تلویزیون ال جی 82 اینچ مدل 82UP80003

  1 رای
  ‎۵۹٬۴۹۴٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75NANO95 مدل 75 اینچ 8K نانوسل

  تلویزیون ال جی 75NANO95 مدل 75 اینچ 8K نانوسل

  1 رای
  ‎۷۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 55UP75003 مدل 55 اینچ 4K اسمارت

  تلویزیون ال جی 55UP75003 مدل 55 اینچ 4K اسمارت

  1 رای
  ‎۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75UP77003 مدل 75 اینچ اسمارت فورکی

  تلویزیون ال جی 75UP77003 مدل 75 اینچ اسمارت

  1 رای
  ‎۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 70 اینچ مدل 70UP8100

  تلویزیون ال جی 70 اینچ مدل 70UP8100

  1 رای
  ‎۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UP81003 فورکی اسمارت

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UP81003 فورکی اسمارت

  1 رای
  ‎۲۴٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UN8160 اسمارت

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UN8160 اسمارت

  2 رای
  ‎۲۴٬۶۴۲٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 43UP76903 مدل 43 اینچ اسمارت HDR 10

  تلویزیون ال جی 43UP76903 مدل 43 اینچ اسمارت

  1 رای
  ‎۱۱٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 55UP76703 مدل 55 اینچ فورکی هوشمند

  تلویزیون ال جی 55UP76703 مدل 55 اینچ فورکی

  1 رای
  ‎۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP75006 اسمارت

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP75006 اسمارت

  1 رای
  ‎۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55up81003 فورکی

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55UP81003 فورکی

  1 رای
  ‎۱۷٬۲۳۲٬۰۰۰ تومان
تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ...
 7. 8

تلویزیون ال جی

خرید تلویزیون ال جی در فروشگاه آوینتو دات کام

خرید تلویزیون ال جی به کسانی توصیه می شود که در کنار کیفیت و کارایی، به امکانات تلویزیون اهمیت می دهند. قیمت تلویزیون ال جی، با توجه به امکانات متنوع، کیفیت خوب و طراحی مناسب بسیار مقرون به صرفه است. کمپانی ال جی همواره سعی کرده مدل تلویزیون هایش را به آخرین تکنولوژی های روز دنیا مجهز کند تا بتواند یک سر و گردن از رقبایش بالاتر باشد. با این وجود ال جی در کنار برندهای دیگر از جمله سامسونگ و سونی، حرفی برای گفتن دارد. در واقع می توان گفت که تلویزیون های ال جی با تنوع گسترده در طرح، مدل و امکانات، سهم بسزایی در بازار فروش دارند. 

 ال جی در تولید تلویزیون هایش از امکاناتی همچون  وای فای « Wi-Fi »، کیفیت تصویر 4k و یا 8k، سیستم عامل اختصاصی وب او اس « Web OS »، کنترل جادویی و تعداد بیشماری فناوری های صوتی و تصویری استفاده کرده تا شما در کنار دیدن تصویر و صدای مناسب، بتوانید سطح سرگرمی های خود را ارتقا دهید.  تلویزیون اولد ال جی از مناسبترین فناوری های  پنل در دنیای تلویزیون ها بهره می برد. تلویزیون های ال جی با وجود امکانات خوب و قیمت مقرون به صرفه، زبانزد هستند و بیشتر افراد را به سمت خود جذب کرده اند. از این رو خرید تلویزیون ال جی، برای کسانی که دوست دارند با قیمت مناسب، مدلی پر امکانات خریداری کنند پیشنهاد می شود.

این دسته از محصولات فروشگاه آنلاین آوینتو دات کام، مختص به تلویزیون های ال ای دی ال جی است که لیست قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ، قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ، قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ و قیمت تلویزیون ال جی 4k را مشاهده می توانید کنید و با توجه به نیاز و میزان بودجه خود، بهترین مدل را خریداری کنید. با خرید تلویزیون ال جی از فروشگاه اینترنتی آوینتو دات کام می توانید در وقت و هزینه خود به طور قابل توجهی صرفه جویی کنید.