تلویزیون ال جی

تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ...
 7. 8
 • تلویزیون ال جی 50 اینچ مدل 50nano846 نانوسل 4K

  تلویزیون ال جی 50 اینچ مدل 50nano846 نانوسل 4K

  ‎۱۷٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل 43UQ80006 هوشمند

  تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل 43UQ80006 هوشمند

  1 رای
  ‎۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل 43UP7500 هوشمند 4K

  تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل 43UP7500 هوشمند 4K

  1 رای
  ‎۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 77C2 مدل 77 اینچ اسمارت فورکی 2022

  تلویزیون ال جی 77C2 مدل 77 اینچ اسمارت فورکی 2022

  1 رای
  ‎۱۰۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون سامسونگ 43 اینچ مدل 43NANO796 نانوسل

  تلویزیون سامسونگ 43 اینچ مدل 43NANO796 نانوسل

  1 رای
  ‎۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55NANO96 نانوسل 8K

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55NANO96 نانوسل 8K

  2 رای
  ‎۳۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75NANO803 اسمارت 4k

  تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75NANO803 اسمارت 4k

  4 رای
  ‎۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 65UP8100 مدل 65 اینچ اسمارت 4K

  تلویزیون ال جی 65UP8100 مدل 65 اینچ اسمارت 4K

  3 رای
  ‎۲۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55NANO886 نانوسل 4K

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55NANO886 نانوسل 4K

  3 رای
  ‎۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 50 اینچ مدل 50up7500 اسمارت 4K

  تلویزیون ال جی 50 اینچ مدل 50up7500 اسمارت 4K

  2 رای
  ‎۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65UP78003 مدل 65 اینچ اسمارت 4K

  تلویزیون ال جی 65UP78003 مدل 65 اینچ اسمارت 4K

  2 رای
  ‎۲۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل 43up7750 هوشمند 4K

  تلویزیون ال جی 43 اینچ مدل 43up7750 هوشمند 4K

  3 رای
  ‎۱۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO866 نانوسل

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO866 نانوسل

  3 رای
  ‎۳۳٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 60UP8003 مدل 60 اینچ هوشمند

  تلویزیون ال جی 60UP8003 مدل 60 اینچ هوشمند

  2 رای
  ‎۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55B1PVA هوشمند فورکی

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55B1PVA هوشمند فورکی

  3 رای
  ‎۳۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55QNED806 فورکی

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55QNED806 فورکی

  2 رای
  ‎۲۷٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 75NANO846 مدل 75 اینچ نانوسل

  تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75NANO846 نانوسل 4K

  2 رای
  ‎۵۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 86NANO75 مدل 86 اینچ هوشمند نانوسل

  تلویزیون ال جی 86NANO75 مدل 86 اینچ هوشمند نانوسل

  2 رای
  ‎۷۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75up80003

  تلویزیون ال جی 75 اینچ مدل 75up80003

  2 رای
  ‎۳۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 70UP77003 مدل 70 اینچ اسمارت 4k

  تلویزیون ال جی 70UP77003 مدل 70 اینچ اسمارت 4k

  2 رای
  ‎۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 65NANO91 مدل 65 اینچ اسمارت NanoCell

  تلویزیون ال جی 65NANO91 مدل 65 اینچ اسمارت NanoCell

  2 رای
  ‎۴۱٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO863

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65NANO863

  2 رای
  ‎۳۳٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UP77006

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65UP77006

  2 رای
  ‎۲۴٬۵۳۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55NANO913

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55NANO913

  2 رای
  ‎۲۶٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55up78003

  تلویزیون ال جی 55 اینچ مدل 55up78003

  2 رای
  ‎۱۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75UP81003 مدل 75 اینچ هوشمند فورکی

  تلویزیون ال جی 75UP81003 مدل 75 اینچ هوشمند فورکی

  2 رای
  ‎۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75NANO753 مدل 75 اینچ اسمارت نانوسل

  تلویزیون ال جی 75NANO753 مدل 75 اینچ اسمارت NanoCell

  2 رای
  ‎۴۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 65UP76706 مدل 65 اینچ اسمارت 4K

  تلویزیون ال جی 65UP76706 مدل 65 اینچ اسمارت 4K

  2 رای
  ‎۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 60 اینچ مدل 60UP80003 اینچ هوشمند 4k

  تلویزیون ال جی 60 اینچ مدل 60UP80003 اینچ هوشمند 4k

  2 رای
  ‎۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65QNED90 اینچ کیوند MiNi LED

  تلویزیون ال جی 65 اینچ مدل 65QNED90 اینچ کیوند MiNi LED

  2 رای
  ‎۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 75UP8100 مدل 75 اینچ هوشمند فورکی

  تلویزیون ال جی 75UP8100 مدل 75 اینچ هوشمند فورکی

  2 رای
  ‎۳۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 50UP7550 مدل 50 اینچ اسمارت 4K

  تلویزیون ال جی 50UP7550 مدل 50 اینچ اسمارت 4K

  3 رای
  ‎۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 65UP75006 مدل 65 اینچ فورکی هوشمند

  تلویزیون ال جی 65UP75006 مدل 65 اینچ فورکی هوشمند

  2 رای
  ‎۲۳٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس تلویزیون ال جی 86UP80003 مدل 86 اینچ هوشمند 4K

  تلویزیون ال جی 86UP80003 مدل 86 اینچ هوشمند 4K

  2 رای
  ‎۷۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • تلویزیون ال جی 82 اینچ مدل 82UP80003

  تلویزیون ال جی 82 اینچ مدل 82UP80003

  2 رای
  ‎۵۷٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴
 5. ۵
 6. ...
 7. 8

تلویزیون ال جی

خرید تلویزیون ال جی در فروشگاه آوینتو دات کام

خرید تلویزیون ال جی به کسانی توصیه می شود که در کنار کیفیت و کارایی، به امکانات تلویزیون اهمیت می دهند. قیمت تلویزیون ال جی، با توجه به امکانات متنوع، کیفیت خوب و طراحی مناسب بسیار مقرون به صرفه است. کمپانی ال جی همواره سعی کرده مدل تلویزیون هایش را به آخرین تکنولوژی های روز دنیا مجهز کند تا بتواند یک سر و گردن از رقبایش بالاتر باشد. با این وجود ال جی در کنار برندهای دیگر از جمله سامسونگ و سونی، حرفی برای گفتن دارد. در واقع می توان گفت که تلویزیون های ال جی با تنوع گسترده در طرح، مدل و امکانات، سهم بسزایی در بازار فروش دارند. 

 ال جی در تولید تلویزیون هایش از امکاناتی همچون  وای فای « Wi-Fi »، کیفیت تصویر 4k و یا 8k، سیستم عامل اختصاصی وب او اس « Web OS »، کنترل جادویی و تعداد بیشماری فناوری های صوتی و تصویری استفاده کرده تا شما در کنار دیدن تصویر و صدای مناسب، بتوانید سطح سرگرمی های خود را ارتقا دهید.  تلویزیون اولد ال جی از مناسبترین فناوری های  پنل در دنیای تلویزیون ها بهره می برد. تلویزیون های ال جی با وجود امکانات خوب و قیمت مقرون به صرفه، زبانزد هستند و بیشتر افراد را به سمت خود جذب کرده اند. از این رو خرید تلویزیون ال جی، برای کسانی که دوست دارند با قیمت مناسب، مدلی پر امکانات خریداری کنند پیشنهاد می شود.

این دسته از محصولات فروشگاه آنلاین آوینتو دات کام، مختص به تلویزیون های ال ای دی ال جی است که لیست قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ، قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ، قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ و قیمت تلویزیون ال جی 4k را مشاهده می توانید کنید و با توجه به نیاز و میزان بودجه خود، بهترین مدل را خریداری کنید. با خرید تلویزیون ال جی از فروشگاه اینترنتی آوینتو دات کام می توانید در وقت و هزینه خود به طور قابل توجهی صرفه جویی کنید.