جنرال

تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 • کولر گازی 30000 دلتا جنرال گلد General Gold GG-S30000 DELTA

  کولر گازی 30000 دلتا جنرال گلد General Gold GG-S30000 DELTA

  1 رای
  ‎۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس کولر گازی جنرال گلد 24000 سری دلتا مدل R410a GG-S24000 DELTA

  کولر گازی جنرال گلد 24000 سری دلتا مدل R410a GG-S24000 DELTA

  2 رای
  ‎۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی اسپلیت دیواری طرح لبخند 28000 تی تری جنرال GENERAL GNR-28K-SA

  کولر گازی تی تری جنرال 32000 کارتن کاهی GNR-32K-SA T3General T3

  1 رای
  ‎۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس کولر گازی تی تری جنرال 14000 کارتن کاهی GNR-14K-SA T3General T3 تصویر

  کولر گازی تی تری جنرال 14000 کارتن کاهی GNR-14K-SA T3General T3

  1 رای
  ‎۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی تی تری جنرال 18000 کارتن کاهی GNR-18K-SA T3General T3 R410

  کولر گازی تی تری جنرال 18000 کارتن کاهی GNR-18K-SA T3General T3 R410

  1 رای
  ‎۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی داکت اسپلیت سقفی 30000 جنرال گلد General Gold UNHN30NK3HO

  کولر گازی داکت اسپلیت سقفی 30000 جنرال گلد General Gold UNHN30NK3HO

  1 رای
  ‎۲۶٬۸۱۸٬۰۰۰ تومان
 • عکس کولر گازی اجنرال 30000 سرد R410 دیواری AOG30RZEL Ogenera T3 تصویر

  کولر گازی اجنرال 30000 سرد R410 دیواری AOG30RZEL Ogenera T3

  1 رای
  ‎۴۵٬۲۰۶٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 48000 جنرال گلد گاز R410a ایستاده General Gold GG-FT48 ULTRA

  کولر گازی 48000 جنرال گلد گاز R410a ایستاده General Gold GG-FT48 ULTRA

  1 رای
  ‎۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 طرح لبخند تی تری جنرال T3 GENERAL GNR-18GW N

  کولر گازی تی تری جنرال لبخند اسپلیت دیواری 18000 T3 GENERAL GNR-18GW N

  1 رای
  ‎۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی اسپلیت دیواری 28000 طرح لبخند تی تری جنرال T3 GENERAL GNR-28GW N

  کولر گازی تی تری جنرال لبخند اسپلیت دیواری 28000 T3 GENERAL GNR-28GW N

  1 رای
  ‎۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس کولر گازی ایستاده جنرال ش 48000 KFR-180LW R22 GENERAL SH تصویر

  کولر گازی ایستاده جنرال ش 48000 KFR-180LW R22 GENERAL SH

  1 رای
  ‎۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی اسپلیت دیواری طرح لبخند 28000 تی تری جنرال GENERAL GNR-28K-SA

  کولر گازی تی تری جنرال 28000 کارتن کاهی T3 GENERAL GNR-28K-SA

  1 رای
  ‎۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی ایستاده جنرال شکار 60000 KFR-60LW General Shkar T3

  کولر گازی ایستاده جنرال شکار 60000 KFR-60LW General Shkar T3

  1 رای
  ‎۵۲٬۵۱۸٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی اسپلیت دیواری 32000 طرح لبخند تی تری جنرال T3 GENERAL GNR-32GW N

  کولر گازی تی تری جنرال رادیات طلایی نارنجی T3 GENERAL GNR-32GW N 32000

  1 رای
  ‎۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 26000 سرد و گرم دیواری تی تری جنرال T3 GENERAL COLD NOT GNR-26K-SA

  کولر گازی تی تری جنرال 26000 رادیات طلایی T3 GENERAL GNR-26K-SA

  1 رای
  ‎۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولرگازی جنرال شکار 24 هزار T3 گاز R410a دیواری GNRR-24GRAA-I

  کولرگازی جنرال شکار لبخندی استیل 24 هزار R410 GNRR-24GRAA-I

  1 رای
  ‎۱۷٬۹۳۶٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 30000 جنرال شکار گاز R410a دیواری General Shkar GNRR-30RAA-I

  کولر گازی جنرال شکار لبخندی استیل 30000 R410 General SHKAR GNRR-30RAA-I

  1 رای
  ‎۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 24000 اسپلیت دیواری R22 جنرال گلد T1 سوپر GG-S24000Super

  کولر گازی جنرال گلد سوپر 24000 T3 GG-S24000 Super GENERAL GOLD

  1 رای
  ‎۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 14000 جنرال لبخندی گاز R22 دیواری GNR-14GWN

  کولر گازی 14000 جنرال گاز R22 دیواری GNR-14GWN

  1 رای
  ‎۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی ایستاده سرد و گرم 60000 جنرال گلد General Gold GG-FT60 ULTRA T3

  کولر گازی ایستاده سرد و گرم 60000 جنرال گلد General Gold GG-FT60 ULTRA T3

  1 رای
  ‎۴۸٬۰۳۸٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 12000 جنرال گلد پلاتینیوم T3 گاز R410 دیواری GG-S12000 PLATINUM

  کولر گازی جنرال گلد پلاتینیوم 1200 T1 R410 GG-S12000 PLATINUM

  1 رای
  ‎۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس کولر گازی 24000 اسپلیت دیواری R410a جنرال مکس خط طلایی T1 دیجیتال GM-S24000

  کولر گازی جنرال مکس دیجیتال 24000 T1 GENERAL MAX GM-S24000 Digital

  1 رای
  ‎۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس کولر گازی 30000 اسپلیت دیواری R410a جنرال مکس خط طلایی T1 دیجیتال GM-S30000

  کولر گازی جنرال مکس دیجیتال T1 GENERAL MAX GM-S30000 Digital

  1 رای
  ‎۲۹٬۵۳۸٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 24000 جنرال مکس اینورتر گاز R410 دیواری GM-S24000 inverter

  کولر گازی جنرال مکس اینورتر 24000 GENERAL MAX GM-S24000 inverter

  1 رای
  ‎۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی جنرال گلد الترا 30000 دیواری General Gold GG-S30000 ULTRA T3

  کولر گازی جنرال گلد الترا 30000 دیواری General Gold GG-S30000 ULTRA T3

  1 رای
  ‎۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی جنرال مکس اینورتر 24000 GENERAL MAX GM-S24000 Inverter

  کولر گازی جنرال مکس اینورتر 24000 GENERAL MAX GM-S24000 Inverter

  1 رای
  ‎۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • اسپلیت و کولر گازی 30000 جنرال گلد دیواری GG-S30000 PLATINUM General Gold

  اسپلیت و کولر گازی 30000 جنرال گلد دیواری GG-S30000 PLATINUM General Gold

  1 رای
  ‎۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی جنرال گلد سرما و گرما GENERAL GOLD GG - S12000SUPER

  کولر گازی جنرال گلد روتاری سوپر 12 GENERAL GOLD GG-S12000 SUPER

  1 رای
  ‎۱۷٬۱۴۸٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی دیواری جنرال شکار 18000 مدل لبخندی استیل GNRR-18GRAA-I

  کولر گازی دیواری جنرال شکار 18000 مدل لبخندی استیل GNRR-18GRAA-I T3

  1 رای
  ‎۱۳٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی دیواری جنرال شکار 12000 مدل لبخندی استیل GNRR-12GRAA-I

  کولر گازی دیواری جنرال شکار مدل لبخندی استیل 12000 GNRR-12GRAA-I T3

  1 رای
  ‎۱۰٬۵۰۶٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی جنرال گلد ایستاده پلاتینیوم 30000 سرد و گرم GG-MF30 PLATINUM

  کولر گازی جنرال گلد ایستاده پلاتینیوم 30000 GG-MF30 PLATINUM T3

  1 رای
  ‎۲۷٬۰۷۶٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی دیواری جنرال برلین 30000 سرد و گرم CSH-30BB General Berlin

  کولر گازی دیواری جنرال برلین 30000 سرد و گرم CSH-30BB General Berlin

  1 رای
  ‎۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی جنرال گلد پلاتینیوم 24000 GG-S24000 Platinum General Gold T1

  کولر گازی جنرال گلد پلاتینیوم 24000 GG-S24000 Platinum General Gold T1

  1 رای
  ‎۱۸٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی جنرال گلد ویتالی موتورسنگین 30 GG-S30 Vitally General Gold T1

  کولر گازی جنرال گلد ویتالی موتورسنگین 30 GG-S30 Vitally General Gold T1

  1 رای
  ‎۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی سرما و گرما جنرال 30000 General GL-H30K88

  کولر گازی جنرال سی اچ سرد و گرم تایلند R410 30000 GENERALCH GL-H30K88

  1 رای
  ‎۱۷٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲

جنرال

قیمت کولر گازی جنرال در فروشگاه اینترنتی آوینتو دات کام

قیمت کولر گازی جنرال  را همراه با انواع مدل های متنوع و مختلف، در این دسته از محصولات آوینتو دات کام می توانید مشاهده کنید. جنرال یکی از کمپانی های تولید کننده در حوزه ارائه انواع کولر گازی هاست. این کمپانی سعی کرده سیل گسترده ای از مدل های متنوع با امکانات و قابلیت های متفاوت تولید کند تا بتواند به خوبی جواب گوی نیاز های متفاوت افراد مختلف جامعه باشد. این کمپانی سعی کرده انواع کولر گازی پرتابل، کولر گازی ایستاده و کولر گازی دیواری را تولید و در اختیار کاربران قرار دهد. جنرال از آن دسته از کمپانی هایی است که سعی کرده پنل های کولر گازی را با طراحی زیبا، خواستنی و چشم نواز تولید کند. یکی از معروف ترین مدل کولر گازی جنرال، کولر گازی طرح لبخند است؛ به واسطه شکل لبخندی که بر روی پنل طراحی شده، این مدل کولر گازی با نام کولر جنرال طرح لبخند شناخته شده است. 

خرید کولر گازی ایستاده برای سالن های بزرگی از جمله مسجد، آمفی تائتر ها، سالن انتظار بیمارستان و ... پیشنهاد می شود. از کولر گازی های پرتابل هم می توانید در فضاهای محدود مانند آپارتمان ها استفاده کرد. کولر گازی پرتابل با کمترین دردسر نصب و راه اندازی خواهد شد. کمپانی جنرال سعی کرده در مدل های متنوع خود از امکاناتی نظیر قابلیت AIR FLOW و SWING به صورت خودکار، تایمر « Timer »، حالت خواب « Sleep mode »، حالت توربو « Turbo mode »، تمیز کننده ی اتوماتیک « Clean » و ... بهره ببرد تا آسایش و راحتی را برای کاربرانش فراهم سازد. 

اگر از آن دسته از افرادی هستید که قیمت کولر گازی برایتان در درجه اول اهمیت قرار دارد، می توان گفت که قیمت کولر جنرال به نسبت برندهای دیگر بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی است. شما می توایند با توجه به مساحت محیط، کولر گازی جنرال 30000، کولر گازی جنرال 24000، کولر گازی جنرال 12000 و یا سایز های بزرگتر از جمله 36000 و یا 48000 و 6000 را انتخاب کنید. آوینتو دات کام سعی کرده لیست قیمت کولر گازی جنرال را در سایزهای مختلف برای شما ارائه دهد تا بتواند شما را در انتخاب مدل مناسب یاری کند.