گری

تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲
 • کولر گازی 30 هزار گری R410a اینورتر Gree V4matic_B30H1

  کولر گازی 30 هزار گری R410a اینورتر Gree V4matic_B30H1

  1 رای
  ‎۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولرگازی 18000 گری R22 رادیاد طلایی Gree GWH18ACD_KINTA3A

  کولرگازی 18000 گری R22 رادیاد طلایی Gree GWH18ACD_KINTA3A

  1 رای
  ‎۲۴٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 30000 گری R410 روتاری Gree R4Matic-A30H1

  1 رای
  ‎۳۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی ایستاده 48000 اینورتر اسپلیت گری GREE GVH48AT - K3DTD4A/I

  1 رای
  ‎۷۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 48000 گری T3 گاز R410 ایستاده Gree Tower-S48H3

  کولر گازی 48000 گری T3 گاز R410 ایستاده Gree Tower-S48H3

  1 رای
  ‎۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری 18000 اینورتر پلار وای فای GWH18AGE-K3DTA1A/I GREE T3

  کولر گازی گری 18000 اینورتر پلار وای فای GWH18AGE-K3DTA1A/I GREE T3

  1 رای
  ‎۲۲٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • اسپلیت کولر گازی گری 24000 کیوفورماتیک سرد Q4'MATIC-H24C3 GREE R410 T3

  اسپلیت کولر گازی گری 24000 کیوفورماتیک سرد Q4'MATIC-H24C3 GREE R410 T3

  1 رای
  ‎۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • عکس کولر گازی گری 30000 سری پلار اینورتر وای فای GWH30AGE-K3DTA1A/I GREE T3 تصویر

  کولر گازی گری 30000 سری پلار اینورتر وای فای GWH30AGE-K3DTA1A/I GREE T3

  1 رای
  ‎۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری 18000 موتور T3 سری پلار GREE GWH18AGE-K3NTA1F/I WiFI R410

  کولر گازی گری 18000 موتور T3 سری پلار GREE GWH18AGE-K3NTA1F/I WiFI R410

  1 رای
  ‎۲۰٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری 18000 سرد T3 گاز R410 دیواری Gree Q4MATIC-H18C3

  کولر گازی گری 18000 سرد T3 گاز R410 دیواری Gree Q4MATIC-H18C3

  1 رای
  ‎۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 18000 گری T1 گاز R410 اسپلیت دیواری Gree S4MATIC-H18H1

  کولر گازی 18000 گری T1 گاز R410 اسپلیت دیواری Gree S4MATIC-H18H1

  1 رای
  ‎۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کوالر گزی گری پرتابل 12000 سرد و گرم GPH12AL-K3NNA1A T1

  کولر گازی گری پرتابل 12000 سرد و گرم GPH12AL-K3NNA1A T1

  1 رای
  ‎۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی سقفی مدل کاستی سرد و گرم اینورتر 18000 گری Gree GKH18TK1BI

  کولر گازی سقفی مدل کاستی سرد و گرم اینورتر 18000 گری Gree GKH18TK1BI

  1 رای
  ‎۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری کیو فورماتیک 12000 دیواری سرد Q4'MATIC-H12C3 Gree T3

  کولر گازی گری کیو فورماتیک 12000 دیواری سرد Q4'MATIC-H12C3 Gree T3

  1 رای
  ‎۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری جی فورماتیک 36000 دیواری سرد G4'MATIC-H36C3 Gree T3 T

  کولر گازی گری جی فورماتیک 36000 دیواری سرد G4'MATIC-H36C3 Gree T3 T1

  1 رای
  ‎۴۶٬۷۹۲٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری جی فورماتیک 30000 سرد G4'MATIC-H30C3 Gree T3

  کولر گازی گری جی فورماتیک 30000 سرد G4'MATIC-H30C3 Gree T3

  1 رای
  ‎۳۹٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری جی فورماتیک 24000 سرد G4'MATIC-H24C3 Gree T1 T3

  کولر گازی گری جی فورماتیک 24000 سرد G4'MATIC-H24C3 Gree T1 T3

  1 رای
  ‎۲۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری جی فورماتیک 18000 سرد G4'MATIC-H18C3 Gree T3 T1

  کولر گازی گری جی فورماتیک 18000 سرد G4'MATIC-H18C3 Gree T3 T1

  1 رای
  ‎۲۵٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری کوزی 30000 سرد و گرم GWH30FA-K1NTA3C/O COZY Gree T3

  کولر گازی گری کوزی 30000 سرد و گرم GWH30FA-K1NTA3C/O COZY Gree T3

  1 رای
  ‎۳۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری 12 هزار گاز R410 دیواری Gree S4’MATIC-J12H1

  کولر گازی گری 12 هزار گاز R410 دیواری Gree S4’MATIC-J12H1

  1 رای
  ‎۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • گولر گازی گری 24 هزار T3 گاز R410 دیواری Gree S4"MATIC-J24H1

  گولر گازی گری اسفورماتیک 24 هزار T3 Gree S4'MATIC-J24H1

  1 رای
  ‎۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 30000 گری T3 گاز R410 دیواری Gree S4’MATIC-J30H1

  کولر گازی گری اس فورماتیک T3 30000 دیواری Gree S4’MATIC-J30H1

  1 رای
  ‎۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری اینورتر لومو 18000 وای فای GWH18QD-K3DNB2E/I GREE WIFI

  کولر گازی گری اینورتر لومو 18000 وای فای GWH18QD-K3DNB2E/I GREE WIFI

  1 رای
  ‎۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولرگازی دیواری گری 12000 سرد و گرم اینورتر GREE GWH12AGC-K3DTA1A

  کولرگازی گری اینورتر 12000 سرد و گرم GWH12AGC-K3DTA1A WIFI T3

  1 رای
  ‎۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولرگازی دیواری گری 24000 سرد و گرم اینورتر GREE GWH24AGE K3DTA1A

  کولر گازی دیواری گری اینورتر پلار 24000 GWH24AGE-K3DTA1A WIFI T3

  1 رای
  ‎۲۶٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 12000 اسفورماتیک گری سرد و گرم Gree S4maticH12H1

  کولر گازی اسفورماتیک گری 12000 سرد و گرم Gree S4'MATIC-H12H1

  1 رای
  ‎۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری پلار 30000 سرد و گرم GWH30ACE-K3NTA5A/I Gree T3

  کولر گازی گری پلار 30000 سرد و گرم GWH30ACE-K3NTA5A/I Gree T3

  1 رای
  ‎۴۴٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 12 هزار گری سرد و گرم اینورتر دار Gree GWH12AGC-K3DTA1AO

  کولر گازی پلار گری 12 هزار سرد و گرم اینورتر Gree GWH12AGC-K3DTA1AO

  1 رای
  ‎۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 18000 اینورتر لومو گری GREE LOMO GWH18QE

  کولر گازی سرد و گرم 18000 اینورتر لومو گری GREE LOMO GWH18QE

  4 رای
  ‎۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی ایستاده سرد و گرم گری تاور 36 هزار Gree Tower J36H3 N

  کولر گازی ایستاده گری تاور سرد و گرم 36 هزار تکفاز Gree Tower J36H3 N T3

  3 رای
  ‎۶۸٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی سرد و گرم گری 18 هزار دیواری اینورتر Gree GWH18QD

  کولر گازی سرد و گرم گری 18000 دیواری اینورتر GWH18QD-K3DNB8B/I T1

  3 رای
  ‎۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 30000 گری کیو فور ماتیک Gree Gas cooler Q4MATIC-P30C3

  کولر گازی 30000 گری کیو فور ماتیک Gree Gas cooler Q4MATIC-P30C3

  3 رای
  ‎۳۳٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 24000 گری کیو فور ماتیک Gree Gas cooler Q4MATIC-P24C3

  کولر گازی 24000 گری کیو فور ماتیک Gree Gas cooler Q4MATIC-P24C3

  3 رای
  ‎۲۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی 36000 گری کیو فور ماتیک Gree Gas cooler Q4MATIC-P36C3

  کولر گازی گری کیوفور ماتیک 36 هزار T3 Gree Q4'MATIC-P36C3

  3 رای
  ‎۴۰٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • کولر گازی گری پلار 24 هزار سرد و گرم Gree Gas cooler GWH24AFE

  کولر گازی گری پلار 24 هزار سرد و گرم Gree (WIFI) GWH24AGE-K3NTA1F/I

  3 رای
  ‎۲۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
تا بر صفحه

صفحه:
 1. ۱
 2. ۲

گری

قیمت کولر گازی گری از فروشگاه آوینتو دات کام

قیمت کولر گازی گری به نسبت امکانات و ویژگی های متنوع و مختلفش، بسیار مناسب است. کمپانی گری کولر گازی هایش را با تنوعی بی سابقه در طرح و مدل تولید و روانه بازار کرده تا انتخاب گسترده ای در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. در این بخش از محصولات فروشگاه اینترنتی آوینتو دات کام می توانید انواع کولر گازی گری پرتابل، کولر دوتیکه گری، کولر ایستاده گری و کولر اسپلیت گری را همراه با لیست قیمت کولرهای گری مشاهده کنید. گری در کنار ساخت مدل های مختلف، به سایز آن ها هم توجه کرده و سعی کرده تمامی مدل ها را در سایز های مختلف تولید کند تا جوابگوی نیازهای متفاوت افراد مختلف باشد. در بین مدل های متنوع، گری سعی کرده مدل کولر گازی دیواری را با سری های مختلفی از جمله S4 matic، G4 matic، Q matic و ... تولید و روانه بازار کند. 

آوینتو دات کام سعی کرده انواع کولر گازی گری را در سایز های مختلف در این دسته از محصولاتش قرار دهد تا خرید کولر گازی گری را برای شما آسان تر کند. قیمت کولر گازی گری، قیمت اسپلیت گری، قیمت کولر گازی گری اسماتیک، قیمت کولر اسپلیت گری، قیمت کولر گازی گری 30000 جیماتیک، قیمت کولر گازی گری 24000، قیمت کولر دوتیکه گری، قیمت کولر اسپلیت 12 هزار گری و سایر مدل ها و اندازه های مختلف را می توانید در این دسته مشاهده کنید. با مقایسه مدل های مختلف کولر گازی می توانید بهترین و مناسب ترین را با توجه به بودجه ای که در اختیار دارید خریداری کنید. کولر گری با امکانات و ویژگی هایی از قبیل راه اندازی اتوماتیک مجدد « Auto Restart »، حالت خواب « Comfortable sleep mode »، تایمر 24 ساعته « Timer »، تمیز کننده اتوماتیک « Auto Clean »، توربو « Turbo »، عیب یاب هوشمند « Self Diagnosis »، انواع فیلترهای سلامتی « Healthy filters »، پره های ضد فرسایش « Gold Fin »، حالت سایلنت « Quiet Design »، پخش هوا به صورت سه بعدی « 3D Air Flow » و تکنولوژی اینورتر « Inverter » تولید شده اند.